Μοναστηριακά Κομποσκοίνια

Κομποσκοίνια χειρός

Κομποσκοίνια 50 κόμπων

Κομποσκοίνια 100 κόμπων

Κομποσκοίνια 150 κόμπων

Κομποσκοίνια 300 κόμπων

Κομποσκοίνια Αιματήτη